Zdjęcia z przykładowych prac:Wybrane realizacje

 • Wykonanie uszczelnień ścian szczelinowych w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku nazlecenie Soletanche Polska.
 • Uszczelnienie rys w płycie fundamentowej na obiekcie budowy Centrum handlowego
  Wroclavia we Wrocławiu na zlecenie Warbud.
 • Uszczelnienie rys w płycie fundamentowej budynku przy ul. Bułgarskiej 59 w Poznaniu na zlecenie Karmar.
 • Prace związane z wykonaniem uszczelnień rys, spękań, otworów w zbiornikach, komorach i kanałach, wykonanie uszczelnień otworów po ściągach oraz uszczelnienie dylatacji na
  obiekcie budowy stacji uzdatniania wody w Elektrowni w Opolu na zlecenie Instal
  Warszawa.
 • Wykonanie uszczelnień rys w stopie oraz ścianach żelbetowych w ramach inwestycji Elektrociepłowni Zabrze na zlecenie Erbud Industry.
 • Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej ścian garażu przy ul. Pachnącej 95 na zlecenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Pietraszewicza-Lota”.
 • Uszczelnienie przecieków ścian, dylatacji, styku roboczego oraz przepustu w garażu podziemnym budynku przy ul. Włodarzewska 51 B-E na zlecenie Wspólnoty Mieszkaniowej „Green Lake”
 • Uszczelnienie ścian szczelinowych tuneli II linii Metra w Warszawie na zlecenie Soletanch Polska.
 • Uszczelnienie rys w ścianie żelbetowej na obiekcie CKK Jordanki w Toruniu na zlecenie Mostostal.